Hoa Viên Bí Mật (祕密花園) - SNH48
3:50
1
Flute And Moon - Dongmin
3:19
2
HD 1080p 35
Flute And Moon

Dongmin

Lạnh Lẽo (凉凉) - Trần Ngọc Bảo; Anh Toàn Nguyễn
5:34
3
HD 1080p 175
Lạnh Lẽo (凉凉)

Trần Ngọc Bảo; Anh Toàn Nguyễn

Mr旺 (Chinese New Year Song 2018) - Muse Girls
4:02
4
HD 1080p 139
Hồi Ức Đồng Hồ Cát (回忆的沙漏) - Đặng Tử Kỳ
3:56
5
HD 1080p 109
9to9 / Ngô Triết Hàm - SNH48
3:55
6
HD 1080p 99
Miss You - Kris Wu; Zhao Liying
6:08
7
HD 720p 106
Miss You

Kris Wu; Zhao Liying

Cool - Zhang Bichen; Jeff Chang
5:23
8
HD 1080p 59
Cool

Zhang Bichen; Jeff Chang

The Boots - Gugudan
3:45
9
HD 1080p 108
The Boots

Gugudan

Red Hot Year - Malaysia 50 KOLs
4:13
10
HD 1080p 67
Red Hot Year

Malaysia 50 KOLs

Mới chia sẻ

Regular (理所当然) - WayV
3:39
1
HD 1080p 0
Một Nữa Đời Người (一半人生) - A Tính
4:33
2
Thanh Xuân Có Bạn (青春有你) - Idol Producer Trainees
5:29
3
HD 1080p 4
Thanh Xuân Có Bạn (青春有你)

Idol Producer Trainees

Mùa Hạ Năm Trước - Thẩm Vũ Huyên
4:20
4
HD 720p 3
Mùa Hạ Năm Trước

Thẩm Vũ Huyên

Hate That Happiness Came (2018 MAMA In HongKong Live) - Kim Joong Kook; JJ Lin
2:57
6
HD 1080p 8
I Miss You (2018 MAMA Premiere In Korea Live) - Dean Ting
3:20
7
Thái Sơn Nhà Kế Bên (百纳娱乐) - Arirang
4:30
8
Hồi Ức Đồng Hồ Cát (回忆的沙漏) - Đặng Tử Kỳ
3:56
9
HD 1080p 109
Thời Gian Tươi Đẹp (倾城时光) - Kim Hạn
3:08
10

Bài hát mới được tải

Fairy Tale (Đồng Thoại; 童话; Tong Hua) - Guang Liang
7:38
1
Tam Thốn Thiên Đường - Nghiêm Nghệ Đan
4:47
2
HD 720p 7.215
Tam Thốn Thiên Đường

Nghiêm Nghệ Đan

Giác Ngộ (觉悟) - Viên San San
4:20
4
HD 720p 1.712
Giác Ngộ (觉悟)

Viên San San

Thật Sự Yêu Mẹ (真的愛妳) - Beyond
4:41
5
Thanks For Your Love (謝謝妳愛我) - R-chord
3:47
6
Học Mèo Kêu - Tiểu Phan Phan; Tiểu Phong Phong
3:34
7
HD 1080p 30
Học Mèo Kêu

Tiểu Phan Phan; Tiểu Phong Phong

Faraway (千里之外) - Châu Kiệt Luân; Fei Yu Ching
4:33
8
HD 720p 995
Faraway (千里之外)

Châu Kiệt Luân; Fei Yu Ching

Up & Down (Chinese Version) - EXID
3:15
9
HD 1080p 1.216
Dấu Chân Năm Xưa  (舊日的足跡) - Beyond
5:02
10
Hoạ - Triệu Lôi
4:10
12
HD 720p 607
Hoạ

Triệu Lôi

Thiếu Niên Nói (少年说) - TFBoys
3:54
13
HD 720p 2.916
Skin To Skin - Luhan
3:41
14
HD 1080p 1.674
Skin To Skin

Luhan

Desert Hero - Jackie Chan
3:11
15
HD 720p 1.185
Desert Hero

Jackie Chan

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao (天涯明月刀) - Chung Hán Lương
1:58
17
HD 720p 720
Lạnh Lẽo (凉凉) - Trần Ngọc Bảo; Anh Toàn Nguyễn
5:34
18
HD 1080p 175
Lạnh Lẽo (凉凉)

Trần Ngọc Bảo; Anh Toàn Nguyễn

Endless Love - Thành Long; Kim Hee Sun
4:40
19
HD 720p 6.069
Endless Love

Thành Long; Kim Hee Sun

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao (天涯明月刀) - Chung Hán Lương
1:58
20
HD 720p 1.350